Xà môn nhảy cao

Xà nhảy cao

Xem nhanh

Xà nhảy cao

14.000.000₫
16.000.000₫
Được thiết kế chuyên biệt dành cho môn nhảy cao. Sào UCS rất được ưa chuộng ở Mỹ Được Liên đoàn điền kinh thế giới IAAF chấp nhận...
Xem nhanh
Xà nhảy cao

Xem nhanh

Xà nhảy cao

14.000.000₫
16.000.000₫
Xà môn Nhảy cao thi đấu Chất liệu: Cacbon Kích thước: Đối với xà môn nhảy cao có thể tháo lắp được từng đoạn trong quá trình...
Xem nhanh
Xà môn nhảy cao

Xem nhanh

Xà môn nhảy cao

14.500.000₫
17.000.000₫
Xà môn Nhảy cao thi đấu Chất liệu: Cacbon Kích thước: Đối với xà môn nhảy cao có thể tháo lắp được từng đoạn trong quá trình...
Xem nhanh