Xà kép

Thảm bảo vệ xà kép

Liên hệ
Thảm bảo vệ xà kép kích thước: (1) J 416-290 (6’ 6 ¾” x 6’ 6 ¾” x 20cm) (200cm x...
Xem nhanh

Xà kép

Liên hệ
- Chiều cao điều chỉnh từ 65 "đến 88 9/16" (165 đến 225cm) theo từng bước 5cm với lò xo trợ giúp yên tĩnh - Dấu chân bằng 5...
Xem nhanh