Xà đơn

Thảm bảo vệ xà đơn

Liên hệ
- Chiều cao điều chỉnh từ 45 ¼ "xuống 92 ½" (115cm đến 235cm) theo từng bước 20cm và từ 92 ½ "đến 106 ¼" (235 đến 270...
Xem nhanh

Xà đơn

Liên hệ
- Bốn dây cáp thép phủ 1/4 "(6mm) gắn với ba thanh chốt và một thanh kéo quay...
Xem nhanh