Vỏ bọc cột Bóng chuyền Senoh - Nhật Bản


FIVB approved

Indoor use

16kg / pair

Urethane foam

Inside TV cable insertion

H1850 x L230 x W280mm

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây