Thuyền Rowing 1X, 2X, 4X, 8X

Thuyền Canoeing C2 thi đấu Nelo

Liên hệ
Athletes Kg Range: over 150 Kg Boat Length: 6,5 m Boat Kg Range: ...
Xem nhanh

Thuyền

Liên hệ
Athletes Kg Range: over 90 Kg Boat Length: 5.2m Boat Kg Range: ...
Xem nhanh

Thuyền Kayak K2 thi đấu Nelo

Liên hệ
Athletes Kg Range: 140/150 kg Boat Length: 6,5 m Boat Kg Range: ...
Xem nhanh

Thuyền Kayak K1 Nelo

Liên hệ
Athletes Kg Range: 75/85 kg Boat Length: 5,2 m Boat Kg Range: ...
Xem nhanh

Thuyền Rowing 8X Wintech tập luyện

Liên hệ
DESIGN Award-winning Klaus Filter biomechanic waterline hull design. Super Lightweight (SLW): 130-165 lb athlete range (140 lb crew...
Xem nhanh

Thuyền Rowing 8X Wintech thi đấu

Liên hệ
DESIGN Award-winning Klaus Filter biomechanic waterline hull design. BOAT SPECIFICATIONS Super Lightweight (SLW): 130-165 lb...
Xem nhanh

Thuyền Rowing 4X Wintech tập luyện

Liên hệ
DESIGN Award-winning Klaus Filter biomechanic waterline hull design. FOR FOURS: Super Lightweight (SLW): 120-140 lb...
Xem nhanh

Thuyền Rowing 4X Wintech thi đấu

Liên hệ
DESIGN Award-winning Klaus Filter biomechanic waterline hull design. FOR FOURS: Super Lightweight (SLW): 120-140 lb athlete...
Xem nhanh

Thuyền Rowing 2X Wintech tập luyện

Liên hệ
DESIGN Award-winning Klaus Filter biomechanic waterline hull design. Super Lightweight (SLW): 110-130 lb athlete range (120 lb crew...
Xem nhanh

Thuyền Rowing 2X Wintech thi đấu

Liên hệ
DESIGN Award-winning Klaus Filter biomechanic waterline hull design. Super Lightweight (SLW): 110-130 lb athlete range (120 lb crew...
Xem nhanh

Thuyền Rowing 1X Wintech tập luyện

Liên hệ
DESIGN Award-winning Klaus Filter  biomechanic waterline  hull design. Super Lightweight (SLW): 110-130 lb athlete range (120 lb crew avg) ...
Xem nhanh

Thuyền Rowing 1X Wintech thi đấu

Liên hệ
DESIGN Award-winning Klaus Filter biomechanic waterline hull design. Super Lightweight (SLW): 110-130 lb athlete range (120 lb crew...
Xem nhanh