Thang dây

Marker bẹt

Liên hệ
Marker bẹt được thiết kế trong tập luyện các trf vận động, cho các vdv tập bổ trợ, nâng cao kỹ chiens thuật và sức khỏe Tập các...
Xem nhanh

Vượt chướng Bóng đá

Liên hệ
Sử dụng vòng như một chiếc thang,hình nón, và thích ứng với việc tập luyện, tạo thành hình 6 vòng lục giác có thể được bố...
Xem nhanh

Thang dây

Liên hệ
Thang dây tốc độ là một thiết bị phổ biến cho việc huấn luyện thể dục thể thao trong tất cả các môn thể thao. Được sử dụng để...
Xem nhanh