Thảm thi đấu Taolu (Biểu diễn)


 

- KT toàn diện: 12*18*0.09m  (trong đó KT mặt thi đấu: 8*14m)

- Chất liệu: XPE

- Màu sắc: màu xanh nước biển

 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây