Thảm Taolu (Biểu diễn)

Thảm thi đấu Taolu (Biểu diễn)

Liên hệ
- KT toàn diện: 12*18*0.09m (trong đó KT mặt thi đấu: 8*14m) - Chất liệu: XPE - Màu sắc: màu xanh nước biển...
Xem nhanh