Thảm Taekwondo


Kích thước: Luật cũ, 12 x12 m = 144 tấm, kích thước 1x1m

Luật mới, 14 x 14m = 196 tấm

Chất liệu: EVA

Đặc tính: Độ cứng của thảm đạt tiêu chuẩn, hệ thống răng cưa đều nhau, có khả năng đàn hồi trước trọng lực của VĐV tập luyện

Thảm đạt tiêu chuẩn của Liên đoàn WKF

 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây