Thảm Taekwondo

Thảm Taekwondo Daedo

Liên hệ
Kích thước: Luật cũ, 12 x12 m = 144 tấm, kích thước 1x1m Luật mới, 14 x 14m = 196 tấm ( 80cm x 80cm) 12 tấm sẽ...
Xem nhanh

Thảm Taekwondo Daedo

Liên hệ
Kích thước: Luật cũ, 12 x12 m = 144 tấm, kích thước 1x1m Luật mới, 14 x 14m = 196 tấm Chất liệu: EVA Màu sắc:...
Xem nhanh

Thảm Taekwondo Wesing

Liên hệ
Kích thước: Luật cũ, 12 x12 m = 144 tấm, kích thước 1x1m Luật mới, 14 x 14m = 196 tấm Chất liệu: EVA Màu sắc:...
Xem nhanh

Thảm Taekwondo Kwon

Liên hệ
Kích thước: Luật cũ, 12 x12 m = 144 tấm, kích thước 1x1m Luật mới, 14 x 14m = 196 tấm Chất liệu: EVA Đặc tính:...
Xem nhanh