Thảm bảo vệ xà kép


Thảm bảo vệ xà kép kích thước:

  • (1) J 416-290 (6’ 6 ¾” x 6’ 6 ¾” x 20cm) (200cm x 200cm x 20cm)
  • (2) 416-289 (6' 3 ½" x 16' 6" x 20cm) (191.77cm x 502.9cm x 20cm)
  • (1) X 416-287  Ends (2' 2" x 4 ¼' x 20cm) (66cm x 129.5cm x 20cm) Center (2' 2 ¼" x 7' 10 ¾" x 20cm) (66.6cm x 240.6cm x 20cm)
  • (1) Y 416-291 (6' 6 ¾" x 6' 6¾" x 20cm) (200cm x 200cm x 20cm)
  • (1) 416-288 (3’ 4” x 6’ 8” x 20cm) (101.6cm x 203.20cm x 20cm)
  • Hãng: AAI
  • Xuất xứ: Mỹ

 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây