Thảm bảo vệ môn vòng treo


Kích thước Vòng  treo bao gồm:

(1) N 416-308 (5' x 8' x 20cm) V2 (152.40cm x 243.84cm x 20cm)
(1) G 416-317 (8' x 12' x 20cm) V2 (243.84cm x 365.76cm x 20cm)

Hãng: AAI

Xuất xứ: Mỹ

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây