Thảm bảo vệ cầu thăng bằng


Tổng quan về đệm bảo vệ cầu thăng bằng

  • (1) 416-307 (8’ x 15’ 6” x 20cm)  V-Spec (243.84cm x 472.44cm x 20cm)
  • (2) 416-322 (8’ x 15’ 6” x 20cm) V2 (243.84cm x 472.44cm x 20cm)
  • (1) 416-317 (8’ x 12’ x 20cm) V2 (243.84cm x 365.76cm x 20cm)
  • (1) 416-313 FIG Beam Filler System (16’ x 3' x 20cm) (287.68 x 91.44 x 20cm)
  • (1) 416-354 8' x 12' V-Spec (243.84 x 365.76 x 20cm)
  • (1) W416-325 Beam Leg Pads
  • (1) P 416-263 Supplemental 8' x 15' x 10cm (243.84 x 472.44 x 10cm)

Hãng: AAI

Xuất xứ: Mỹ

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây