Tất điện tử Daedo thế hệ full gót


Tất điện tử được thiết kế full gót tích hợp với giáp điện tử 

và mũ điện tử

Tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn liên đoàn Taekwondo chứng nhận

Hãng: Daedo

Xuất xứ: Taekwondo

 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây