Song Đao biểu diễn

Song Đao biểu diễn

Liên hệ
Song đao biểu diễn Chất liệu: Thép mạ Cán đao được quấn Song đao được thiết kế nhỏ gọn, lưỡi mỏng, kêu đanh. Đạt kỹ thuật cho...
Xem nhanh