Rào điền kinh

Rào điền kinh

Liên hệ
Chất liệu: Chân bằng sắt,phần thân trên bằng Alunium hoặc gỗ Màu sắc: Trắng phối đen... Tiêu chuẩn: Kích thước theo tiêu chuẩn liên đoàn IAAF
Xem nhanh

Rào điền kinh

Liên hệ
Chất liệu: Chân bằng sắt,phần thân trên bằng Alunium hoặc gỗ Màu sắc: Trắng phối đen... Tiêu chuẩn: Kích thước theo tiêu chuẩn liên đoàn IAAF
Xem nhanh