Quả bóng chuyền

Quả Bóng chuyền Mikasa

Liên hệ
Chất liệu: Các sợi Nilon trên bề mặt. Kỹ thuật khí động học tiên tiến Dập nổi trên bề mặt của quả bóng ...
Xem nhanh

Bóng chuyền bãi biển

Liên hệ
Chất liệu: Các sợi Nilon trên bề mặt. Kỹ thuật khí động học tiên tiến Dập nổi trên bề mặt của quả bóng ...
Xem nhanh

Bóng chuyền

Liên hệ
Chất liệu: Các sợi Nilon trên bề mặt. Kỹ thuật khí động học tiên tiến Dập nổi trên bề mặt của quả bóng ...
Xem nhanh

Quả bóng chuyền bãi biển thi đấu Mikasa VLS300

Liên hệ
Chất liệu: Các sợi Nilon trên bề mặt. Kỹ thuật khí động học tiên tiến Dập nổi trên bề mặt của quả bóng ...
Xem nhanh

Quả bóng chuyền Mikasa tập luyện MVA 123SL

Liên hệ
Chất liệu: Các sợi Nilon trên bề mặt. Kỹ thuật khí động học tiên tiến Dập nổi trên bề mặt của quả bóng ...
Xem nhanh

Quả Bóng chuyền Mikasa tập luyện MIP 300

Liên hệ
Chất liệu: Các sợi Nilon trên bề mặt. Kỹ thuật khí động học tiên tiến Dập nổi trên bề mặt của quả bóng ...
Xem nhanh

Quả Bóng chuyền Mikasa MV 210

Liên hệ
Chất liệu: Các sợi Nilon trên bề mặt. Kỹ thuật khí động học tiên tiến Dập nổi trên bề mặt của quả bóng ...
Xem nhanh

Qủa bóng chuyền Mikasa 330

Liên hệ
Chất liệu: Các sợi Nilon trên bề mặt. Thiết kế độc đáo với 8 đường xoáy hình cánh quạt Kỹ thuật khí động...
Xem nhanh

Quả Bóng chuyền Mikasa MVA 350

Liên hệ
Chất liệu: Các sợi Nilon trên bề mặt. Thiết kế độc đáo với 8 đường xoáy hình cánh quạt ...
Xem nhanh

Quả Bóng chuyền Mikasa MVA 200

Liên hệ
Chất liệu: Các sợi Nilon mềm. Thiết kế độc đáo với 8 đường xoáy hình cánh quạt Kỹ thuật khí động học tiên tiến Dập nổi trên...
Xem nhanh

Quả bóng chuyền

Liên hệ
Chất liệu: Giả da Chu vi của bóng:65 - 67cm Ttrọng lượng của bóng là 260 - 280g. Màu sắc: Vàng phối xanh Tiêu chuẩn:...
Xem nhanh