Nhuyễn tiên võ cổ truyền


Chất liệu : Thép Inox

Nước sản xuất : Trung Quốc

Tiêu chuẩn: Dùng cho tập luyện và thi đấu

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây