Mũi Thương


Mui thương
Chất liệu: Thép mạ
Mui thương là một bộ phận của Thương thuật, nó có phần thân và phần mui thương
Dùng để cấu thành nên thương thuật

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây