Máy đo nhiệt độ thi đấu Senoh - Nhật Bản


Indoor use
Hydro 0-100%
Thermo -30~+50℃
φ230 x TH30mm
250g
JS9EX2737   Thermo-Hydrometer

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây