Máy đo ánh sáng Senoh - Nhật Bản


Indoor use
Lighting measure for stadium
9V cell battery
0.1-19.990 lx
W170 x L680 x TH30mm
180g
HZ9IM2D0    Luxmeter

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây