Mái chèo Kayak Bracsa IV


Mái chèo Bracs IV dung cho thuyền Kayak
Hãng Bracsa Sport
Xuất xứ: Hungari
Chất liệu: Được sản xuất từ vật liệu sợi carbon . Sản phẩm đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế .
Sản phẩm có nhiều loại Bracsa I, II,III. IV. Mỗi loại lại chia ra như Bracsa IV min, max, Marathon min, max
Recreationnal min, max (min, max tính theo diện tích mái gạt nước) .
 
Loại thông dụng và phù hợp với VĐV Việt nam là Bracsa IV .
Tiêu chuẩn kỹ thuật của loại này như sau :
  
Loại mái chèo         Chiều rộng      Tỷ lệ Carbon      Chiều dày        Trọng lượng
                                 gạt nước              %                    tay chèo
Bracsa IV min           735cm2        75-100               2,6-2,9mm      750g or more
Bracsa IV max          765cm2        75-100               2,6-2,8mm      750g or more
Marathon min           735cm2         75-100               2,6-2,9mm      770g or more
Marathon max          765cm2         75-100               2,6-2,9mm      770g or more
Recreation min          735cm2         50-60                 4,0-4,5mm      900g or more  
Recreation max         765cm2         50-60                 4,0-4,5mm      900g or more
  
Sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc, mới 100% bảo hành trong thời gian 12 tháng .
 
 
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây