Lưới bật

Lưới bật nhỏ ( Mini Trampoline)

Liên hệ
- Kích thước: 4mx4m - Chất liệu: Thép mạ phần khung, phần viền bằng cao su, phần tâm của lưới bật được thiết kế bằng lưới. Hai...
Xem nhanh

Lưới bật

Liên hệ
- Kích thước: 6mx6m - Chất liệu: Thép mạ phần khung, phần viền bằng cao su, phần tâm của lưới bật được thiết kế bằng lưới. Hai...
Xem nhanh