Lăm pơ

Lăm pơ dùng cho tập luyện kỹ chiến thuật

Chất liệu: Giả da

Kích thước: Tiểu, trung, đại

Màu sắc: Nhiều màu

Dùng để tập luyện kỹ chiến thuật trong môn Tán thủ

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây