Kuki( Bảo vệ hạ bộ)


Chất liệu: Bên ngoài bọc lớp da bóng, bên trong là lớp xốp cứng

Mầu sắc: Trắng

Bảo vệ hạ bộ có thể sử dụng cho môn Tán thủ, Võ cổ truyền, Vovinam, Boxing, Kick Box

Dùng cho tập luyện và thi đấu 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây