Kuki( Bảo vệ hạ bộ)


Chất liệu: Giả da

Mầu sắc: Trắng

Bảo vệ hạ bộcó thể sử dụng cho môn Tán thủ, Võ cổ truyền, Vovinam, Boxing, Kick Box

Dùng cho tập luyện và thi đấu 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây