Kiếm quy định


Kiếm quy định
Chất liệu: Thép mạ
Kiêm quy định được thiết kế sáng bóng, có độ mỹ thuật cao, theo tiêu chuẩn Liên đoàn Wushu thế giới.

Dùng tập luyện và thi đấu

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây