Giáp Tán thủ

Giáp tán thủ trọn bộ

Liên hệ
Chất liệu: Da hoặc giả da, có một loại khác là giáp chẻ Một bộ giáp có đầy đủ: Mũ, găng, giáp, bảo vệ ống đồng, bảo vệ...
Xem nhanh

Giáp Tán thủ

Liên hệ
Chất liệu: Da hoặc giả da, có một loại khác là giáp chẻ Bên ngoài bằng giả da, bên trong bằng mút Màu sắc: Đỏ, đen ...
Xem nhanh