Đồng hồ trọng tài Bóng đá


  • FASTIME SW6R REFEREES WATCH

  • Trọng tài xem với màn hình ngoài lớn để tăng tầm nhìn trên sân cỏ.

Nó bao gồm thời gian kép và đồng hồ đếm ngược.

Các tính năng:

  • Thời gian trong ngày và ngày
  • Đồng hồ bấm giờ với tùy chọn tích lũy hoặc đùi split

màn hình đèn nền Holographic

  • Không thấm nước 
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây