Đồng hồ điện tử các môn võ

Bảng chấm điểm môn Cử tạ

Liên hệ
Dùng chuyên dụng cho môn Cử tạ CHỨC NĂNG : - Bảng chấm điểm di động. - Cử tạ. - Hiển thị số điểm, bộ hẹn giờ...
Xem nhanh

Bảng chấm điểm môn Boxing

Liên hệ
Dùng chuyên dụng cho môn Boxing - Bảng điểm treo tường. - Bàn điều khiển bằng radio. - Hiển thị hẹn giờ, điểm và vòng THÀNH PHẦN : ...
Xem nhanh

Bảng điểm Môn Vật

Liên hệ
Dùng chuyên dụng cho môn Vật CHỨC NĂNG : - Bảng chấm điểm di động. - Chương trình đấu vật. - Hiển thị điểm số, hình...
Xem nhanh

Đồng hồ chấm điểm Taekwondo

Liên hệ
Đồng hồ chuyên dùng cho môn Taekwondo và được sử dụng, tính giờ, tên VĐV, hiệp đấu CHỨC NĂNG : - Bảng chấm điểm di động. -...
Xem nhanh

Đồng hồ điện tử Karate

Liên hệ
Đồng hồ chuyên dụng cho môn Karate trong thi đấu, nó hiển thị ngày, giờ, thi đấu, tên của VĐV, số hiệp CHỨC NĂNG : -...
Xem nhanh

Đồng hồ điện tử Judo

Liên hệ
Đồng hồ chuyên dụng cho môn judo, đồng hồ điện tử judo chấm điểm báo thời gian... CHỨC NĂNG : - Bảng chấm điểm di động. -...
Xem nhanh