Đồng hồ điện tử các môn

Bảng chấm điểm môn Cử tạ

Liên hệ
Dùng chuyên dụng cho môn Cử tạ CHỨC NĂNG : - Bảng chấm điểm di động. - Cử tạ. - Hiển thị số điểm, bộ hẹn giờ...
Xem nhanh

Bảng chấm điểm môn Boxing

Liên hệ
Dùng chuyên dụng cho môn Boxing - Bảng điểm treo tường. - Bàn điều khiển bằng radio. - Hiển thị hẹn giờ, điểm và vòng THÀNH PHẦN : ...
Xem nhanh

Bảng điểm Môn Vật

Liên hệ
Dùng chuyên dụng cho môn Vật CHỨC NĂNG : - Bảng chấm điểm di động. - Chương trình đấu vật. - Hiển thị điểm số, hình...
Xem nhanh

Đồng hồ chấm điểm Taekwondo

Liên hệ
Đồng hồ chuyên dùng cho môn Taekwondo và được sử dụng, tính giờ, tên VĐV, hiệp đấu CHỨC NĂNG : - Bảng chấm điểm di động. -...
Xem nhanh

Đồng hồ điện tử Karate

Liên hệ
Đồng hồ chuyên dụng cho môn Karate trong thi đấu, nó hiển thị ngày, giờ, thi đấu, tên của VĐV, số hiệp CHỨC NĂNG : -...
Xem nhanh

Đồng hồ điện tử Judo

Liên hệ
Đồng hồ chuyên dụng cho môn judo, đồng hồ điện tử judo chấm điểm báo thời gian... CHỨC NĂNG : - Bảng chấm điểm di động. -...
Xem nhanh

Đồng hồ Bóng nước

Liên hệ
Đồng hồ Bóng nước thi đấu FONCTIONS: - Bàn điều khiển bằng radio. - Sừng THÀNH PHẦN : - Điều khiển bảng điều khiển và...
Xem nhanh

Đồng hồ bóng rổ ngoài trời

Liên hệ
Đồng hoog bóng rổ thi đấu ngoài trời CHỨC NĂNG : - Chương trình bóng đá. - Bàn điều khiển bằng radio. - Hiển thị các điểm...
Xem nhanh

Đồng hồ điện tử Bóng đá

Liên hệ
Đồng hồ điện tử bóng đá sử dụng ngoài trời với các tính năng sau: CHỨC NĂNG : - Chương trình bóng đá. - Bàn điều khiển...
Xem nhanh

Đồng hồ điện tử Bóng đá

Liên hệ
Đồng hồ dành cho Bóng đá trong nhà Futsal CHỨC NĂNG : - Bảng điểm treo tường. - Bàn điều khiển bằng radio. - Chương trình Multisport. -...
Xem nhanh

Đồng hồ điện tử Bóng chuyền

Liên hệ
Đồng hồ Bóng chuyền CHỨC NĂNG : - Bảng điểm treo tường. - Bàn điều khiển bằng radio. - Chương trình Multisport. - Hiển thị điểm số và...
Xem nhanh

Đồng hồ Bóng ném

Liên hệ
CHỨC NĂNG : - Bảng điểm treo tường. - Bàn điều khiển bằng radio. - Tên nhóm lập trình - Chương trình Multisport. - Hiển thị điểm số,...
Xem nhanh