Đồng hồ điện tử Bóng rổ

Đồng hồ Bóng nước

Liên hệ
Đồng hồ Bóng nước thi đấu FONCTIONS: - Bàn điều khiển bằng radio. - Sừng THÀNH PHẦN : - Điều khiển bảng điều khiển và...
Xem nhanh

Đồng hồ bóng rổ ngoài trời

Liên hệ
Đồng hoog bóng rổ thi đấu ngoài trời CHỨC NĂNG : - Chương trình bóng đá. - Bàn điều khiển bằng radio. - Hiển thị các điểm...
Xem nhanh

Đồng hồ Bóng ném

Liên hệ
CHỨC NĂNG : - Bảng điểm treo tường. - Bàn điều khiển bằng radio. - Tên nhóm lập trình - Chương trình Multisport. - Hiển thị điểm số,...
Xem nhanh

Đồng hồ bóng rổ

Liên hệ
Đồng hồ Bóng rổ sử dụng trong thi đấu. Được Liên đoàn FIBA công nhận CHỨC NĂNG : - Bảng điểm treo tường. - Bàn điều khiển bằng...
Xem nhanh

Đồng hồ điện tử

Liên hệ
Đồng hồ điện tử bóng rổ Được sử dụng trong thi đấu Bóng rổ và có những chức năng như sau: CHỨC NĂNG : ...
Xem nhanh