Điện giải Bù nước

Điện giải

Liên hệ
Điện giải bù lượng nước đã mất khi vận động CÁCH DÙNG Các vị: Dâu, Dưa tây, Quýt, Chanh và Không mùi vị. Uống 1 gói...
Xem nhanh

Điện giải

Liên hệ
Điện giải bù nước, bù khoáng CÁCH DÙNG Bù nước, bù khoáng trong quảng thời gian vận động bị mất đi lượng mồ hôi và muối ...
Xem nhanh

Điện giải bù nước

Liên hệ
Điện giải bù lượng nước đã mất khi vận động CÁCH DÙNG Uống 1 gói Head trước khi tập luyện hoặc thi đấu 10 phút pha với...
Xem nhanh