Đĩa ném Gill

Đĩa ném Gill của Mỹ, dùng cho thi đấu

  • Meets NFHS, NCAA, IAAF Specifications
  • 75% Rim Weight
  • ABS Side Plates
  • Has a Steel Rim
  • Meets NFHS, NCAA, IAAF Specifications
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây