Đệm bảo vệ nội dung nhảy chống


Kích thước:

  • 416-292 - 20cm Vault Anchor Mat - wt. 46 lbs. (21kg)
  • 416-549 - 20cm Vault Anchor Mat (larger center hole for easier adjustment) - wt. 46 lbs. (21kg)
  • 416-547 - 12cm Vault Anchor Mat - wt. 31 lbs. (14kg)
  • Hãng: AAI
  • Xuất xứ: Mỹ
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây