Đao biểu diễn


 Đao biểu diễn
Chất liệu: Thép mạ
Đao biểu diễn là sản phẩm chuyên dụng và được thiết kế mỏng và nhẹ

Theo tieu chuẩn thi đấu của Liên đoàn Wushu  thế giới
Dùng tập luyện và thi đấu

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây