Đài tán thủ( Shanshou)

Đài tán thủ( Sanshou)

Liên hệ
Kích thước: 8m x 8m x 0,05 Được thiết kế bằng hệ thống đệm mút phía mặt( goiuj là mặt thảm) Phía dưới phần khung đế nổi...
Xem nhanh