Đại Đao


Đại Đao
Chất liệu: Thép mạ
Đao được chia làm hai phần, có khả năng tháo lắp giữa lưỡi và cán đao
Dùng tập luyện và thi đấu

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây