Đại Đao

Đại Đao

Liên hệ
Đại Đao Chất liệu: Thép mạ Đao được chia làm hai phần, có khả năng tháo lắp giữa lưỡi và cán đao ...
Xem nhanh