Đai cử tạ


Chất liệu: Da

Kích thước: 90cm - 110 cm

Màu sắc: Đen, da bò....

Dùng trong tập luyện và thi đấu. 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây