Đài Boxing

Đài Boxing

Liên hệ
Kích thước: 7.8m×7.8m×1m Được thiết kế bên trên được phủ mặt thảm, phía trên là phần bao quanh đài gồm cột và dây đài...
Xem nhanh