Cọc giới hạn chướng ngại vật Bóng đá


- 12 cọc  ranh giới với túi mang
1.7m  dài trong 3 màu: 4 x Vàng, 4 x Orange, 4 x Red.
- 100mm  thép trên mỗi cọc để sử dụng trên cỏ.

- Những cột ranh giới có thể được sử dụng trong các buổi tập huấn để phát triển bên vận động, tốc độ và sự nhanh nhẹn.
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây