Cờ góc Bóng đá


- Một bộ 4 cột góc trắng linh hoạt, gắn với nhiệm vụ tăng vọt nhựa nặng vì sự an toàn thêm.
- Màu sắc: Đỏ, xanh, xanh, vàng, Maroon, trắng, đen, đỏ và trắng và màu xanh và trắng.
- Kích thước: 43cm x 23.5cm
CORNER POLES AND FLAGS
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây