Quý khách hàng khi mua sản phẩm của thiết bị thể thao TMT, sẽ được hướng dẫn cụ thể và chi tiết trên sản phẩm. Ngoài ra đối với những tài sản cố định như Thảm, và các dòng máy tập, chúng tôi cam kết bảo hành 12 tháng, và sẽ xử lý sự cố sau khi khách hàng có phản hồi chậm nhất là 48 tiếng

Chúng tôi bảo hành những lỗi do  nhà sản xuất, không bảo hành lỗi do người sử dụng gây ra.

Đối với những sản phẩm cần lắp đặt, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách bảo quản cũng như hướng dẫn sử dụng và bảo hành đúng như thời gian đã thỏa thuận.