Bảo vệ răng


Chất liệu: Nhựa dẻo, Silicon

Màu sắc: Trắng

Dùng để bảo vệ hàm trước các va chấn từ đối thủ 

Đặc tinhsh: Nhỏ gọn, vừa khuôn miệng

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây