Bánh tạ


Chất liệu: Cao su

Hãng: DHS, Crown, Thiên tân....

Trọng lượng: 5kg - 20 kg/ bánh

Màu sắc: Nhiều màu

 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây