Bảng lật điểm băng tay để bàn Senoh


Indoor & Beach use
For scorer desk
Set: 0-5,  Score: 0-48
H225 x W476 x D130mm
2.5kg / unit
Double face indication
DS0730  Desktop Scoreboard

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây