Bảng điểm lật số bằng chân


9kg / unit
Indoor & Beach use
DS0730 with leg stand
Set: 0-5,  Score: 0-48
H1230 x W476 , Dia300mm
Double face indication
DS0731  Manual Scoreboard 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây