Aưng ten Bóng chuyền Senoh - Nhật Bản


FIVB approved
Indoor & Beach use 
Sold in pair
L1800 x Φ10mm
2.4kg / pair
DE9411   Official Volleyball Antennae

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây